BEECY ERP

ระบบบัญชีและ
บริหารจัดการธุรกิจ

ระบบ ERP ที่รูทส์พัฒนาขึ้นจาก Odoo เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดจากการใช้งานระบบของธุรกิจของคนไทยโดยเฉพาะ จากปัญหาที่เราพบเจอในการพัฒนาระบบให้กับองค์กรต่าง ๆ ถูกนำมาปรับปรุงและพัฒนาจนเป็นซอฟต์แวร์สำเร็จรูป พร้อมใช้งาน เหมาะกับธุรกิจ SMEs, ธุรกิจที่อยากนำระบบสักตัวมาใช้งาน หรือสนใจ Odoo แต่ไม่อยากพัฒนาเพิ่ม


รู้จัก BEECY เพิ่มเติม​​​​ ทดลองระบบใช้ฟรี​​​​
ระบบ ERP ที่รูทส์พัฒนาขึ้นจาก Odoo เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดจากการใช้งานระบบของธุรกิจของคนไทยโดยเฉพาะ จากปัญหาที่เราพบเจอในการพัฒนาระบบให้กับองค์กรต่าง ๆ ถูกนำมาปรับปรุงและพัฒนาจนเป็นซอฟต์แวร์สำเร็จรูป พร้อมใช้งาน เหมาะกับธุรกิจ SMEs, ธุรกิจที่อยากนำระบบสักตัวมาใช้งาน หรือสนใจ Odoo แต่ไม่อยากพัฒนาเพิ่ม

พร้อมใช้งานได้ภายใน 3 วัน

 
ตัวช่วยในการทำงาน ให้การบริหารธุรกิจทำได้แบบลื่นไหลไม่มีสะดุดกับ 4 โมดูล ตั้งแต่ระบบงานขาย ระบบจัดซื้อ ระบบคลังสินค้า ไปจนถึงระบบบัญชีและการเงิน

สมัครแล้วใช้งานได้ทันที ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และเสียเวลาในการพัฒนาระบบให้เข้ากับธุรกิจ เพราะเราคิดมาให้หมดแล้ว


บริการของ BEECY

All-in-one Solution ระบบที่ตอบโจทย์การทำงานพื้นฐานของธุรกิจทุกประเภท

BEECY ERP

All-in-one Solution ระบบที่ตอบโจทย์
การทำงานพื้นฐานของธุรกิจทุกประเภท

บริการโอนย้ายข้อมูลจากระบบเดิมไประบบ BEECY

Data Migration

บริการโอนย้ายข้อมูลจากระบบเดิมไประบบ BEECY

ให้คำแนะนำและความช่วยเหลือเกี่ยวกับวิธีการใช้งานระบบ พร้อมคู่มือออนไลน์ให้ศึกษา

Support Team

ให้คำแนะนำและความช่วยเหลือเกี่ยวกับวิธีการใช้งานระบบ พร้อมคู่มือออนไลน์ให้ศึกษา

อบรมการใช้งานส่วนต่าง ๆ ของระบบและ สัมมนาอัปเดตเทรนด์การทำธุรกิจใหม่ ๆ ให้ทันกระแส

Training & Onboarding

อบรมการใช้งานส่วนต่าง ๆ ของระบบและ
สัมมนาอัปเดตเทรนด์การทำธุรกิจใหม่ ๆ ให้ทันกระแส

ให้คำปรึกษาด้านการทำธุรกิจและการทำบัญชี รวมถึงรับทำบัญชีวางระบบบัญชี ยื่นภาษี ปิดงบการเงิน ทั้งรายเดือนและรายปี

Business Consulting &

Accountant Services

ให้คำปรึกษาด้านการทำธุรกิจและการทำบัญชี
รวมถึงรับทำบัญชีวางระบบบัญชี ยื่นภาษี ปิดงบการเงิน ทั้งรายเดือนและรายปี

ฟีเจอร์ของ BEECY

จัดการงานขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนการทำงาน และช่วยให้การนำเข้าหรือส่งออกข้อมูลของคุณเป็นเรื่องง่าย อีกทั้งยังมีรายงานยอดขายที่สามารถนำไปวิเคราะห์ธุรกิจของคุณได้อีกด้วย

ระบบงานขาย

จัดการงานขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนการทำงาน และช่วยให้การนำเข้าหรือส่งออกข้อมูลของคุณเป็นเรื่องง่าย อีกทั้งยังมีรายงานยอดขายที่สามารถนำไปวิเคราะห์ธุรกิจของคุณได้อีกด้วย

ระบบคลังสินค้า

รองรับการบริหารจัดการคลังสินค้า ทั้งการบริหารจัดการสต็อก, การจัดการ Safety Stock ของสินค้าที่ต้องการ, จัดการ Lot/Serial Number, รองรับการแปลงหน่วยสินค้า และรองรับการจัดการ Location ภายในคลังสินค้า


รองรับการบริหารจัดการคลังสินค้า ทั้งการบริหารจัดการสต็อก, การจัดการ Safety Stock ของสินค้าที่ต้องการ, จัดการ Lot/Serial Number, รองรับการแปลงหน่วยสินค้า และรองรับการจัดการ Location ภายในคลังสินค้า
ฝ่ายจัดซื้อนับว่าเป็นส่วนสำคัญของบริษัท ที่จะช่วยควบคุมและบริหารค่าใช้จ่ายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การบริการงานจัดซื้อมีความสะดวกและรวดเร็ว BEECY เรามีฟีเจอร์ที่รองรับการทำงานด้านจัดซื้ออย่างครบครัน ทั้งยังเชื่อมการทำงานกับแผนกอื่น ๆ ทำให้มีข้อมูลที่ถูกต้องและช่วยลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน

ระบบจัดซื้อ

ฝ่ายจัดซื้อนับว่าเป็นส่วนสำคัญของบริษัท ที่จะช่วยควบคุมและบริหารค่าใช้จ่ายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การบริการงานจัดซื้อมีความสะดวกและรวดเร็ว BEECY เรามีฟีเจอร์ที่รองรับการทำงานด้านจัดซื้ออย่างครบครัน ทั้งยังเชื่อมการทำงานกับแผนกอื่น ๆ ทำให้มีข้อมูลที่ถูกต้องและช่วยลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน

ระบบบัญชีและการเงิน

ครอบคุลมทั้งฝั่งรายได้และฝั่งรายจ่าย อีกทั้งมีรายงานรูปแบบต่าง ๆ ครบถ้วนสำหรับบัญชีไทยที่ใช้งานกันในปัจจุบัน


ครอบคุลมทั้งฝั่งรายได้และฝั่งรายจ่าย อีกทั้งมีรายงานรูปแบบต่าง ๆ ครบถ้วนสำหรับบัญชีไทยที่ใช้งานกันในปัจจุบัน
จัดการหลายบริษัทได้ในระบบเดียว (Multi Company), แนบไฟล์เอกสารที่หน้าใด ๆ ของระบบได้ (Attachment), เก็บบันทึกการแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ (Log History), ส่งข้อความพูดคุยกันได้ผ่านระบบ (Chat), Import - Export ข้อมูล รวมถึงช่วยแจ้งเตือนสิ่งที่วางแผนไว้ได้

ฟีเจอร์อื่น ๆ

จัดการหลายบริษัทได้ในระบบเดียว (Multi Company), แนบไฟล์เอกสารที่หน้าใด ๆ ของระบบได้ (Attachment), เก็บบันทึกการแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ (Log History), ส่งข้อความพูดคุยกันได้ผ่านระบบ (Chat), Import - Export ข้อมูล รวมถึงช่วยแจ้งเตือนสิ่งที่วางแผนไว้ได้

หยุดทุกความวุ่นวายในการบริหารจัดการธุรกิจ 

"Stop busy start ​BEECY"