ธุรกิจบริการ

(Service Industry)

ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นในปี 2020 ส่งผลกรทบในวงกว้างทั่วโลก ธุรกิจบริการเป็นธุรกิจที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด ทั้งธุรกิจร้านอาหาร การท่องเที่ยว โรงแรมและที่พัก สายการบิน การขนส่งและโลจิสติกส์ ห้างสรรพสินค้า สปา ร้านนวด ฯลฯ ทำให้ธุรกิจเหล่านี้ต้องปรับตัวครั้งใหญ่เพื่อรับมือกับสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 และเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป

หนึ่งในรูปแบบของการปรับตัวของธุรกิจบริการเหล่านั้น คือ การนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำงาน ร้านค้าขายต่าง ๆ ต่างหันมาใช้ช่องทางออนไลน์กันมากขึ้น ทาง Social Media เช่น Facebook, Instagram, LINE หรือ Tiktok บางคนใช้ E-Commerce, Marketplace เช่น Shopee และ Lazada รวมถึงบริการสั่งอาหารจาก Grab Food, LINE MAN, Food Panda และอีกมากมาย ผู้บริโภคสามารถสั่งของผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่ร้านค้าเปิดให้บริการ และก็มีการจัดส่งให้ถึงบ้าน โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปซื้อเอง 

พอมีช่องทางการขายเพิ่มมากขึ้น ปัญหาด้านการจัดการข้อมูล ระบบหลังบ้านก็เพิ่มมากขึ้นตามมา ระบบ ERP จึงเป็นอีกตัวช่วยในการช่วยบริหารจัดการงาน ที่ช่วยรวบรวมข้อมูลทุกอย่างไว้ในที่เดียว ทำให้ผู้ประกอบการสามารถมองเห็นภาพรวม และวางแผนการทำธุรกิจต่อไปได้

หนึ่งในรูปแบบของการปรับตัวของธุรกิจบริการเหล่านั้น คือ การนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำงาน ร้านค้าขายต่าง ๆ ต่างหันมาใช้ช่องทางออนไลน์กันมากขึ้น ทาง Social Media เช่น Facebook, Instagram, LINE หรือ Tiktok บางคนใช้ E-Commerce, Marketplace เช่น Shopee และ Lazada รวมถึงบริการสั่งอาหารจาก Grab Food, LINE MAN, Food Panda และอีกมากมาย ผู้บริโภคสามารถสั่งของผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่ร้านค้าเปิดให้บริการ และก็มีการจัดส่งให้ถึงบ้าน โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปซื้อเอง บริหารจัดการทรัพยากร
ทั้งบุคคลและสิ่งของ

ลดต้นทุนในการดำเนินงาน

เพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ

วิเคราะห์ข้อมูลและ
ช่วยวางแผนเชิงกลยุทธ์

สร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าคนสำคัญ 

ตอบโจทย์ทุกความต้องการในการให้บริการ จัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า (Customer Relationship Management System) เก็บข้อมูลประวัติการใช้บริการอย่างเป็นระเบียบ ติดตามลูกค้าพร้อมสังเกตพฤติกรรมการซื้อ คาดการณ์การขายอย่างแม่นยำ และปิดดีลทางการขายได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้การให้บริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของลูกค้า

ให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง

ตอบโจทย์ทุกความต้องการในการให้บริการ จัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า (Customer Relationship Management System) เก็บข้อมูลประวัติการใช้บริการอย่างเป็นระเบียบ ติดตามลูกค้าพร้อมสังเกตพฤติกรรมการซื้อ คาดการณ์การขายอย่างแม่นยำ และปิดดีลทางการขายได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้การให้บริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของลูกค้า

บริหารโครงการแบบไม่มีสะดุดกับ Project Management

ระบบบริหารงานโปรเจค (Project Management System) วางแผนและติดตามการดำเนินงานโครงการ บริหารจัดการข้อมูลจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลลูกค้า รายละเอียดโครงการ ไปจนถึงข้อมูลทางการเงิน การเข้าถึงข้อมูลสามารถทำได้อย่างรวดเร็วและนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจได้อย่างแม่นยำ นอกจากนี้ ยังช่วยจัดสรรทรัพยากร งบประมาณค่าใช้จ่าย จัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ช่วยให้ธุรกิจสามารถลดความเสี่ยงและบรรลุเป้าหมายของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบบริหารงานโปรเจค (Project Management System) วางแผนและติดตามการดำเนินงานโครงการ บริหารจัดการข้อมูลจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลลูกค้า รายละเอียดโครงการ ไปจนถึงข้อมูลทางการเงิน การเข้าถึงข้อมูลสามารถทำได้อย่างรวดเร็วและนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจได้อย่างแม่นยำ นอกจากนี้ ยังช่วยจัดสรรทรัพยากร งบประมาณค่าใช้จ่าย จัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ช่วยให้ธุรกิจสามารถลดความเสี่ยงและบรรลุเป้าหมายของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ระบบบัญชี (Accounting Management System) จัดการกระบวนการทางการเงินและบัญชีครอบคุลมทั้งฝั่งรายได้และฝั่งรายจ่าย เช่น การบันทึกบัญชี การจัดทำรายงานทางการเงิน การจัดการเอกสารทางบัญชี เป็นต้น รองรับการชำระเงินที่หลากหลาย เพื่อให้เข้ากับยุคสังคมไร้เงินสด ช่วยให้ธุรกิจสามารถบริหารการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง

ระบบบัญชีไทยที่รองรับการจ่ายเงินหลายช่องทาง

ระบบบัญชี (Accounting Management System) จัดการกระบวนการทางการเงินและบัญชีครอบคุลมทั้งฝั่งรายได้และฝั่งรายจ่าย เช่น การบันทึกบัญชี การจัดทำรายงานทางการเงิน การจัดการเอกสารทางบัญชี เป็นต้น รองรับการชำระเงินที่หลากหลาย เพื่อให้เข้ากับยุคสังคมไร้เงินสด ช่วยให้ธุรกิจสามารถบริหารการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง

ดูแลพนักงานให้เหมือนดูแลลูกค้า

จัดการทรัพยากรบุคคล รวมถึงกระบวนการทำงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การวางแผนกำลังคน ค่าจ้าง สวัสดิการ การฝึกอบรม พัฒนาสกิลด้านต่าง ๆ ไปจนถึงการประเมินผล ติดตามการทำงานแยกรายบุคคล ทำให้เห็นผลงานและนำไปปรับปรุงพัฒนาต่อให้ดีขึ้นได้ ช่วยให้ธุรกิจสามารถบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการดำเนินงานด้วยระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management System)

จัดการทรัพยากรบุคคล รวมถึงกระบวนการทำงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การวางแผนกำลังคน ค่าจ้าง สวัสดิการ การฝึกอบรม พัฒนาสกิลด้านต่าง ๆ ไปจนถึงการประเมินผล ติดตามการทำงานแยกรายบุคคล ทำให้เห็นผลงานและนำไปปรับปรุงพัฒนาต่อให้ดีขึ้นได้ ช่วยให้ธุรกิจสามารถบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการดำเนินงานด้วยระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management System)

ลูกค้ากลุ่มธุรกิจบริการที่ใช้บริการของเรา


มั่นใจด้วยคุณภาพการให้บริการ การันตีไม่ทิ้งงาน 100%

พร้อมการดูแลซัพพอร์ทหลังใช้ระบบ