ธุรกิจด้านสุขภาพ

(Health Industry)

​จากวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นในปี 2020 เป็นตัวเร่งให้ผู้คนทั่วโลกต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต หันมาเกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีมากขึ้น โดยผู้คนส่วนใหญ่หันมาสนใจสุขภาพกันมากขึ้น ทำให้สร้างโอกาสให้กับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางการแพทย์และสุขภาพ ทำให้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในอุตสาหกรรมการแพทย์อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

​การนำระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) เข้ามาใช้ จะช่วยพัฒนาธุรกิจด้านสุขภาพให้ดียิ่งขึ้น การจัดการข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพเป็นไปอย่างมีระบบ การเข้าถึงข้อมูลสามารถทำได้ง่ายและรวดเร็วมากขึ้น โดยไม่กระทบต่อความปลอดภัยหรือความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูล ลดความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล ป้องกันข้อมูลสูญหาย รวมถึงช่วยในเรื่องของการวางแผนการดำเนินงาน การจัดคิวต่าง ๆ ในการให้บริการ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและบริหารจัดการทางด้านสุขภาพได้ดีขึ้น

​จากวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นในปี 2020 เป็นตัวเร่งให้ผู้คนทั่วโลกต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต หันมาเกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีมากขึ้น โดยผู้คนส่วนใหญ่หันมาสนใจสุขภาพกันมากขึ้น ทำให้สร้างโอกาสให้กับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางการแพทย์และสุขภาพ ทำให้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในอุตสาหกรรมการแพทย์อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

บริหาร Supply Chain ทั้งหมด

จัดการสินค้าและสต็อกแบบเรียลไทม์

ดูแลจัดการบุคคลกรได้ครอบคลุม

พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง

ให้การจัดการธุรกิจด้านสุขภาพและการดูแลลูกค้าเป็นเรื่องง่าย

ระบบสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพ สำหรับการติดตามสินค้าคงคลังของโรงพยาบาลหรือร้านค้า เพิ่มประสิทธิภาพให้คลังสินค้า ด้วยกลไกการเติมสินค้าอัตโนมัติทำให้มีสินค้าเพียงพออยู่เสมอ รายงานผลแบบเรียลไทม์ ช่วยให้ควบคุมสินค้าคงคลังได้อย่างสมบูรณ์แบบ 

จัดการสินค้าคงคลัง

ระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (Inventory Management System) ที่มีประสิทธิภาพ สำหรับการติดตามสินค้าคงคลังของโรงพยาบาลหรือร้านค้า เพิ่มประสิทธิภาพให้คลังสินค้า ด้วยกลไกการเติมสินค้าอัตโนมัติทำให้มีสินค้าเพียงพออยู่เสมอ รายงานผลแบบเรียลไทม์ ช่วยให้ควบคุมสินค้าคงคลังได้อย่างสมบูรณ์แบบ 

จัดตารางงานง่าย ๆ ด้วย Planning

กำหนดกะงาน จัดตารางงานแบ่งกะได้ง่าย ๆ วิเคราะห์การทำงานของบุคลากรแต่ละคน เพื่อนำมาพัฒนาศักยภาพการทำงานได้อย่างเต็มที่

กำหนดกะงาน จัดตารางงานแบ่งกะได้ง่าย ๆ วิเคราะห์การทำงานของบุคลากรแต่ละคน เพื่อนำมาพัฒนาศักยภาพการทำงานได้อย่างเต็มที่
ระบบบัญชี (Accounting Management System) ที่ผ่านการรับรองซอฟต์แวร์มาตรฐานจากสรรพากร รองรับการทำบัญชีไทย เก็บบันทึกกิจกรรมทางการเงินรายวัน การสรุปยอดสามารถทำได้อย่างง่าย รองรับช่องทางรับชำระเงินที่หลากหลาย เพิ่มความสะดวกและรวดเร็ว ควบคุมงบประมาณ และช่วยวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน

ติดตามธุรกรรมทางการเงินได้ทั้งหมดในที่เดียว

ระบบบัญชี (Accounting Management System) ที่ผ่านการรับรองซอฟต์แวร์มาตรฐานจากสรรพากร รองรับการทำบัญชีไทย เก็บบันทึกกิจกรรมทางการเงินรายวัน การสรุปยอดสามารถทำได้อย่างง่าย รองรับช่องทางรับชำระเงินที่หลากหลาย เพิ่มความสะดวกและรวดเร็ว ควบคุมงบประมาณ และช่วยวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน

ดูแลข้อมูลของพนักงานอย่างครอบคลุม

จัดการทรัพยากรบุคคล เก็บข้อมูลพนักงาน การจ้างงาน เงินเดือนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ บันทึกการลา การฝึกอบรม สกิลที่ต้องได้รับการพัฒนาเพิ่ม รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับพนักงานได้ครบถ้วน ด้วยระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management System)

จัดการทรัพยากรบุคคล เก็บข้อมูลพนักงาน การจ้างงาน เงินเดือนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ บันทึกการลา การฝึกอบรม สกิลที่ต้องได้รับการพัฒนาเพิ่ม รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับพนักงานได้ครบถ้วน ด้วยระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management System)

ลูกค้ากลุ่มธุรกิจด้านสุขภาพที่ใช้บริการของเรา


มั่นใจด้วยคุณภาพการให้บริการ การันตีไม่ทิ้งงาน 100%

พร้อมการดูแลซัพพอร์ทหลังใช้ระบบ