ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 

 (Food and Beverage Industry) 

ในยุคปัจจุบันธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงมากมาย ทั้งในด้านพฤติกรรมของผู้บริโภค การนำเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ เพื่อให้ธุรกิจสามารถอยู่รอดและเติบโตได้อย่างยั่งยืน


เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มมากขึ้น ธุรกิจจึงจำเป็นต้องปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ การนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการธุรกิจ จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถทำงานได้ง่ายขึ้น ระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) จะเข้ามาช่วยในการทำงานได้หลายด้าน เช่น การวางแผนและควบคุมการผลิต การจัดการคลังสินค้า ดูแลการขายและการทำการตลาด จัดการการเงินและบัญชี รวมถึงเข้ามาช่วยในการให้บริการ การใช้ระบบสั่งอาหารออนไลน์ การใช้ระบบการชำระเงินแบบไร้สัมผัส เป็นต้น

เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มมากขึ้น ธุรกิจจึงจำเป็นต้องปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ การนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการธุรกิจ จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถทำงานได้ง่ายขึ้น ระบบ ERP จะเข้ามาช่วยในการทำงานได้หลายด้าน เช่น การวางแผนและควบคุมการผลิต การจัดการคลังสินค้า ดูแลการขายและการทำการตลาด จัดการการเงินและบัญชี รวมถึงเข้ามาช่วยในการให้บริการ การใช้ระบบสั่งอาหารออนไลน์ การใช้ระบบการชำระเงินแบบไร้สัมผัส เป็นต้น


วางแผนการผลิตแบบมือโปร

เติมสต๊อกสินค้าอัตโนมัติ

จัดการเอกสารทางบัญชีในที่เดียว

บริการสมบูรณ์แบบด้วย POS

จัดการธุรกิจตั้งแต่เริ่มต้นการผลิตไปจนถึงขายหน้าร้าน

ระบบบริหารการผลิต (Manufacturing Management System) คำนวณความต้องการวัตถุดิบ วางแผนการผลิต โดยการจำลองใบสั่งผลิตด้วยการวางแผนกำลังการผลิตแบบเรียลไทม์ ทำให้ควบคุมคุณภาพการผลิตได้เป็นอย่างดี พร้อมระบบสแกนบาร์โค้ดช่วยปรับปรุงสายการผลิต ลดปริมาณการใช้กระดาษ จัดระเบียบโดยใช้ระบบเข้ามาช่วย

​การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบบริหารการผลิต (Manufacturing Management System) คำนวณความต้องการวัตถุดิบ วางแผนการผลิต โดยการจำลองใบสั่งผลิตด้วยการวางแผนกำลังการผลิตแบบเรียลไทม์ ทำให้ควบคุมคุณภาพการผลิตได้เป็นอย่างดี พร้อมระบบสแกนบาร์โค้ดช่วยปรับปรุงสายการผลิต ลดปริมาณการใช้กระดาษ จัดระเบียบโดยใช้ระบบเข้ามาช่วย

เพิ่มประสิทธิภาพให้คลังสินค้า

ระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (Inventory Management System) ช่วยควบคุมสินค้าคงคลัง สินค้าไม่ขาดสต๊อกด้วยกลไกการเติมสินค้าอัตโนมัติ มีการติดตามผู้ขายอัตโนมัติเพื่อลดความผิดพลาดในการสื่อสาร เช่น การรับทราบใบสั่งซื้อ หรือการยืนยันกำหนดการการรับสินค้า เป็นต้น ควบคุมการจัดส่งขาเข้าและขาออก พร้อมปรับแต่งเส้นทางได้

ระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (Inventory Management System) ช่วยควบคุมสินค้าคงคลัง สินค้าไม่ขาดสต๊อกด้วยกลไกการเติมสินค้าอัตโนมัติ มีการติดตามผู้ขายอัตโนมัติเพื่อลดความผิดพลาดในการสื่อสาร เช่น การรับทราบใบสั่งซื้อ หรือการยืนยันกำหนดการการรับสินค้า เป็นต้น ควบคุมการจัดส่งขาเข้าและขาออก พร้อมปรับแต่งเส้นทางได้
หมดกังวลการจัดการบัญชี และการเงิน

หมดกังวลการจัดการบัญชี
และการเงิน

ระบบบัญชี (Accounting Management System) จัดการบัญชีครอบคุลมทั้งฝั่งรายได้และฝั่งรายจ่าย สามารถออกเอกสารทางบัญชีได้ครบถ้วน ถูกต้องตามแบบที่กรมสรรพากรกำหนด ทั้งรายงานภาษีซื้อ-ขาย ภ.ง.ด.3 / ภ.ง.ด.53 เอกสารหัก ณ ที่จ่าย การจัดการทรัพย์สิน ไปจนถึงรายงานงบการเงิน

ให้บริการแบบสมบูรณ์แบบด้วย POS

ระบบบริหารจัดการการขายหน้าร้าน (Point of Sale Management System) จัดการคำสั่งซื้อแบบมืออาชีพ หน้าจอการเตรียมการจะช่วยให้ผู้ใช้งานทราบได้อย่างชัดเจนว่าควรเตรียมคำสั่งซื้อใดและเวลาไหน สร้างจอแสดงผลหลายจอสำหรับฝั่งครัวและโต๊ะอาหารเพื่อการบริการที่ราบรื่บตลอดวัน ปรับใช้ในร้านอาหารได้หลากหลาย ตั้งแต่ Food Truck ไปจนถึง Cocktail Bar

ระบบบริหารจัดการการขายหน้าร้าน (Point of Sale Management System) จัดการคำสั่งซื้อแบบมืออาชีพ หน้าจอการเตรียมการจะช่วยให้ผู้ใช้งานทราบได้อย่างชัดเจนว่าควรเตรียมคำสั่งซื้อใดและเวลาไหน สร้างจอแสดงผลหลายจอสำหรับฝั่งครัวและโต๊ะอาหารเพื่อการบริการที่ราบรื่บตลอดวัน ปรับใช้ในร้านอาหารได้หลากหลาย ตั้งแต่ Food Truck ไปจนถึง Cocktail Bar

ลูกค้ากลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มที่ใช้บริการของเรา


มั่นใจด้วยคุณภาพการให้บริการ การันตีไม่ทิ้งงาน 100%

พร้อมการดูแลซัพพอร์ทหลังใช้ระบบ