CMMI คืออะไร?

CMMI ย่อมาจาก Capability Maturity Model Integration เป็นมาตรฐานในการปรับปรุงคุณภาพซอฟต์แวร์ให้มีประสิทธิภาพ และเป็นมาตรฐานระดับสากลที่ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ควรมี
19 กันยายน ค.ศ. 2023 โดย
Administrator

CMMI การรับรองมาตรฐานระดับสากล

ที่ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ควรมี

​ในปัจจุบันทุกอุตสาหกรรมและทุกธุรกิจล้วนเต็มไปด้วยการแข่งขัน ดังนั้น การสร้างความแตกต่างและจุดแข็งของธุรกิจตนเองจึงเป็นสิ่งสำคัญ อุตสาหกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์ก็เช่นกัน ทั้งบริษัทขนาดเล็กจนถึงบริษัทขนาดใหญ่ หรือที่มีชื่อเสียงต่างนำเสนอและโฆษณาเกี่ยวกับการได้รับการรับรองตามมาตรฐานต่าง ๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าในการพิจารณาเลือกจ้างงานบริษัทตน

​โดยบริษัทที่ผ่านการประเมินคุณภาพในกระบวนการการพัฒนาซอฟต์แวร์ ทั้งระดับมาตรฐาน ISO 29110, CMMI Level 2 และ Level 3 จะมีผลต่อความเชื่อมั่นของลูกค้า ทำให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจว่าซอฟต์แวร์ที่ผลิตโดยบริษัทเหล่านั้น จะผ่านกระบวนการการพัฒนาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกยอมรับ

​เนื้อหาบทความนี้ Roots ขอชวนทุกคนมาทำความรู้จักและความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานระดับสากลอย่าง CMMI ที่ได้รับการยอมรับและใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลกกัน 

Capability Maturity Model Integration เป็นมาตรฐานในการปรับปรุงคุณภาพซอฟต์แวร์ให้มีประสิทธิภาพ

CMMI คืออะไร ?

Capability Maturity Model Integration (CMMI®) โดยสถาบัน CMMI ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นมาตรฐานในการปรับปรุงคุณภาพให้มีประสิทธิภาพ เป็นที่รู้จักและยอมรับของสากล ซึ่ง CMMI ถือเป็นแนวทางการพัฒนากระบวนและคุณภาพของการผลิตและการบริการด้านซอฟต์แวร์ให้มีการบริหารจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพ มีวิธีการวัดผลหรือการประเมินกระบวนการที่เป็นมาตรฐาน ทำให้ผู้ประกอบการสามารถส่งมอบงานที่มีคุณภาพ ด้วยมาตรฐานนี้จึงนับเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้ประกอบการซอฟต์แวร์

​ต้นกำเนิดของ CMMI

CMMI เป็นต้นแบบของการวัดวุฒิภาวะความสามารถในการทำงาน ที่ทางสถาบัน Software Engineering Institute (SEI) แห่งมหาวิทยาลัยคาร์เนกี เมลลอน ในสหรัฐอเมริกาได้พัฒนาขึ้นให้แก่กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา โดยวัตถุประสงค์ของ CMMI คือ การจัดเตรียมแผนงานที่ชัดเจนของแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่องค์กรควรปฏิบัติตาม เพื่อยกระดับความสามารถและเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำงานของธุรกิจได้ นั่นเอง


​CMMI จะมีวิธีการหรือขั้นตอน (Process Improvement) เพื่อพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่กระบวนการออกแบบ จนถึงการส่งมอบ และการบำรุงรักษาเพื่อให้ทุกองค์กรนำไปใช้ปรับปรุงคุณภาพซอฟต์แวร์ และสามารถดำเนินการจนสามารถส่งมอบงานที่มีประสิทธิภาพให้แก่ลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์ ในบางหน่วยงานจะมีการกำหนดระดับ CMMI ที่จะต้องได้รับการรับรองของบริษัทเพื่อเข้ารับงานด้วย เช่น การดำเนินการพัฒนาซอฟแวร์ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ บริษัทที่รับผิดชอบจะต้องได้รับการรับรองตามมาตรฐาน CMMI Level 3 จึงจะได้รับการพิจารณาการจัดจ้างงาน เป็นต้น

​ระดับมาตรฐานของ CMMI

​CMMI แบ่งตามประเภทของงานได้ 3 กลุ่ม คือ


  • CMMI for Acquisition (CMMI-ACQ) ครอบคลุมกระบวนการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
  • CMMI for Development (CMMI-DEV) ครอบคลุมกระบวนการด้านการพัฒนา 
  • CMMI for Services (CMMI-SVC) ครอบคลุมกระบนการด้านการให้บริการ

การประเมินระดับของ CMMI มีอยู่ 5 ระดับ

โดยในแต่ละระดับมีความหมาย ดังนี้

การประเมินระดับของ CMMI มีอยู่ 5 ระดับ

​ระดับ 1 (Performed level)

​​เป็นระดับเบื้องต้นซึ่งอาจกล่าวได้ว่า บริษัททั่วไปต่างก็อยู่ในระดับนี้ คือ ยังทำงานแบบไม่เป็นระบบ การทำงานต้องพึ่งผู้ที่มีประสบการณ์เป็นหลัก


ระดับ 2 (Managed level)

​การทำงานจะมีความเป็นระบบมากขึ้น มีการนำหลักการจัดการโครงการมาใช้ในการบริหารงานของแต่ละโครงการ


ระดับ 3 (Defined Level)

​เป็นระดับที่หน่วยงานได้จัดทำมาตรฐานการทำงานของหน่วยงานขึ้น โดยการพิจารณาปรับปรุงจากการดำเนินงานในระดับที่สอง ในระดับนี้การทำงานจะมีมาตรฐาน สามารถวัดและจัดเก็บสถิติผลการดำเนินงานเอาไว้ได้


ระดับ 4 (Quantitatively Managed Level)

​เป็นระดับที่นำเอาสถิติการดำเนินงานที่จัดเก็บไว้มาวิเคราะห์ เพื่อหาจุดบกพร่อง และแก้ไขข้อบกพร่องได้


ระดับ 5 (Optimizing level)

​​เป็นระดับวุฒิภาวะสูงสุด เป็นระดับที่หน่วยงานดำเนินการปรับปรุง กระบวนการทำงานของตนเองอย่างต่อเนื่อง มีการจัดกระบวนการทำงานใหม่ ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น และมีการป้องกันไม่ให้ข้อบกพร่องเกิดขึ้น

​ความแตกต่างระหว่างผู้ให้บริการทั่วไป กับผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน CMMI

วัตถุประสงค์ของ CMMI มุ่งเน้นการพัฒนา และปรับปรุงกระบวนการหรือขั้นตอนการทำงาน  เพื่อพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่กระบวนการออกแบบ จนถึงการส่งมอบ และการบำรุงรักษา ดังนั้น องค์กรที่ได้รับ CMMI ถือว่าองค์กรนั้นมีผลิตภัณฑ์และกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product & Service) ที่มีประสิทธิภาพ เป็นที่น่าเชื่อถือของลูกค้าและเป็นตัวการันตีชิ้นงาน นั่นเอง ส่วนผู้ให้บริการทั่วไปที่ไม่ได้รับ CMMI กระบวนการทำงานหรือขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์มีความเป็นไปได้สูงที่ไม่เป็นระบบหรือลำดับขั้นตอน อาจก่อให้เกิดความผิดพลาดหรือความเสียหายได้


​ดังนั้น การเลือกผู้ให้บริการที่ได้รับ CMMI จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่ช่วยให้ลูกค้ามีความอุ่นใจและมั่วใจในการจ้างงานและให้พัฒนาซอฟต์แวร์ให้กับบริษัทของคุณ

​Roots ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ที่ผ่านมาตรฐานสากล CMMI

​ปัจจุบัน บริษัท ทรินิตี้ รูทส์ จำกัด ได้ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน CMMI Level 3 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของเราที่จะขอสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าว่า การดำเนินงานในการพัฒนาซอฟต์แวร์ของเราเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีกระบวนการและขั้นตอนการทำงานที่เป็นระบบ พร้อมส่งมอบงานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพให้กับลูกค้าทุกท่านอย่างแน่นอน

บริษัท ทรินิตี้ รูทส์ จำกัด ได้ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน CMMI Level 3

สนใจพัฒนาระบบ Odoo ERP กับเรา Odoo Official Partner ติดต่อเรามาได้เลย! คลิก 

References:

https://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/4113-what-is-cmmi.html

https://www.swpark.or.th/cmmi/

https://visuresolutions.com/th/what-is-cmmi-free-white-paper

https://interset.co.th/cmmi-capability-maturity-model-integration-ep1/

Administrator 19 กันยายน ค.ศ. 2023
แชร์โพสต์นี้
แท็ก