สรุปรายงานของคุณให้ไม่น่าเบื่ออีกต่อไป กับ New Dashboard ใน Odoo Version 16
New Dashboard ใน Odoo 16 จะช่วยรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากหลากหลาย Module
22 October, 2022 by
สรุปรายงานของคุณให้ไม่น่าเบื่ออีกต่อไป กับ New Dashboard ใน Odoo Version 16
Nattapon Tantipiriya (Tree)
| No comments yet

 

Update New Dashboard ใน Odoo 16

Dashboard ใน Odoo 16 จะช่วยรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากหลากหลาย Module อาทิเช่น ข้อมูลฝ่ายขาย ข้อมูลฝ่ายจัดซื้อ และข้อมูลฝ่ายบัญชี เป็นต้น เพื่อนำมาแสดงผลในรูปแบบกราฟ ตาราง ชาร์ทโดยมีการจัดเรียงองค์ประกอบต่างๆ ได้อย่างเป็นระบบระเบียบ ช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งผู้ใช้งานยังสามารถปรับเปลี่ยนองค์ประกอบต่างๆ ใน Dashboard เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจของคุณได้อีกด้วย

ทำไม Odoo ถึงให้ความสำคัญกับ Dashboard เป็นพิเศษ ?

ที่ผ่านมา Odoo ได้มีการพัฒนาระบบในส่วนต่างๆ มากมาย โดยในแต่ละโมดูลเกิดขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาทางธุรกิจที่แตกต่างกันไป อาทิเช่น Purchase, Sales, Inventory, Account, Manufacturing, Project และ Email Marketing เป็นต้น

เรียกได้ว่าในตอนนี้ Odoo เป็น Platform ทีมี Solution ครอบคลุมตั้งแต่ธุรกิจต้นน้ำ จนถึงปลายน้ำ ทำให้ธุรกิจมี Data จำนวนมากอยู่ภายในระบบ ประกอบกับสิ่งสำคัญเป็นอันดับต้นๆ ของการดำเนินธุรกิจคือ การนำ Data ที่มีอยู่มาใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด หรือ “องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วย Data“ นั่นเอง

ดังนั้น Odoo จึงได้มีการพัฒนา Dashboard ขึ้นมาเพื่อรวบรวมและแสดงผลข้อมูลให้กับผู้ใช้งานระบบ ใช้สำหรับวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นในมุมของ Strategic Dashboards, Analytical Dashboards, Operational Dashboards หรือ Informational Dashboards ก็ตาม

Dashboard เข้ามาแก้ไขปัญหาในเรื่องใดได้บ้าง?

  • ลดความยุ่งและความวุ่นวายในการอ่านรายงานสำหรับผู้บริหาร

  • ติดตามและสามารถเห็นภาพรวมของการดำเนินธุรกิจในแบบ Real-time

  • ประหยัดทรัพยากรและเวลาในการทำรายงานแบบเดิมๆ

  • ลดการทำงานในแบบ Routine เนื่องจาก Dashboard อัพเดทแบบ Real-time

  • Dashboard มีการแสดงผลที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจ ช่วยลดระยะเวลาในการประชุม

5 Features สุด Cool ที่ช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลของคุณเป็นเรื่องง่าย


Dashboard
  1. มีการแบ่งแยกข้อมูลอย่างชัดเจนอ้างอิงตามโมดูล อีกทั้งยังสามารถกำหนดสิทธิ์การแสดงผล Dashboard ในแต่ละผู้ใช้งานได้อีกด้วย  

  2. Filter ข้อมูลได้ตามความต้องการไม่ว่าจะเป็น สินค้า กลุ่มสินค้า ลูกค้า หรือทีมขาย เป็นต้น

  3. แสดงผลข้อมูลต่างๆ ได้อย่างครบถ้วนและสวยงาม

  4. สามารถ Drill Down ข้อมูลได้อย่างไม่จำกัดเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก

  5. ปรับเปลี่ยน Dashboard ได้ตามความต้องการ โดยมี User Interface ที่ใกล้เคียงกับ Google Spreadsheet แอปพลิเคชันที่เราคุ้นเคยกันนั่นเอง  


เรียกได้ว่า Odoo 16 เปิดตัว Dashboard ตัวใหม่ได้อย่างน่าสนใจ มีฟีเจอร์ต่างๆ ที่เราสามารถเล่นกับ Dashboard ได้อย่างหลากหลาย

แต่ Dashboard เป็นส่วนนึงของฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดของ Odoo 16 ที่พึ่งเปิดตัวไปเท่านั้น โดยยังมีฟีเจอร์เด็ดๆ ที่น่าสนใจในเวอร์ชันนี้อีกเพียบ!! 

สรุปรายงานของคุณให้ไม่น่าเบื่ออีกต่อไป กับ New Dashboard ใน Odoo Version 16
Nattapon Tantipiriya (Tree) 22 October, 2022
Share this post
Tags
Archive
Sign in to leave a comment