Roots กับการเป็น Tech Provider ในโครงการ SMEs GROWTH

พลิก SMEs ไทยเติบโตได้อย่างยั่งยืน ยกระดับนวัตกรรมด้านดิจิทัลเชิงพื้นที่ EEC ร่วมกันผลักดัน SMEs และ Tech Provider เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวสู่อนาคตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
28 มิถุนายน ค.ศ. 2024 โดย
Administrator

SMEs GROWTH

พลิก SMEs ไทยเติบโตได้อย่างยั่งยืน 🌱

​โครงการยกระดับนวัตกรรมด้านดิจิทัลเชิงพื้นที่ (EEC-ภาคใต้) มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลสำหรับหน่วยงานและธุรกิจ โดยให้ความสำคัญไปที่การแก้ไขปัญหา Transformation เชิงพื้นที่ พร้อมยกระดับศักยภาพของกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) รวมถึงผู้พัฒนานวัตกรรม (Service Provider)

สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA มีความตั้งใจที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจ ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างระบบนิเวศดิจิทัลที่เอื้อต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลผ่านการพัฒนาทักษะ และความรู้ด้านดิจิทัล การเชื่อมโยง และสร้างเครือข่าย รวมถึงส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation)

SMEs GROWTH พลิก SMEs ไทยเติบโตได้อย่างยั่งยืน

​กิจกรรม “SMEs GROWTH” จึงเกิดขึ้นเพื่อให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลที่ตอบโจทย์ความต้องการของ SMEs ในพื้นที่ ทำให้เกิดการยกระดับ และต่อยอดความสามารถทางดิจิทัลของ SMEs ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจดิจิทัลในพื้นที่ EEC-ภาคใต้เติบโต ภายใต้แนวคิด พลิกโฉม SMEs ไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน

Tech Provider ร่วมแก้ไขปัญหาเพื่อช่วยเหลือ SMEs ใน 2 พื้นที่

กับโจทย์สุดท้าทาย

🔷 โจทย์โครงการพื้นที่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

  • ปรับเปลี่ยนกระบวนการการผลิต (Process Improvement) ให้ผู้ประกอบการ SMEs ในวงการอุตสาหกรรมและโรงงาน เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน บริหารจัดการต้นทุน และประเมินราคาได้ดีขึ้น
  • ปรับเปลี่ยนไลน์ผลิตเดินหน้าอุตสาหกรรมยุคใหม่ (Data-Driven Production) ผู้ประกอบการ SMEs สายการผลิต ที่ต้องการประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพ ให้สามารถอยู่ใน Supply Chain สมัยใหม่ได้อย่างแข็งแกร่ง
  • ปรับพื้นฐานพัฒนาทีม (Team Management for Service Business) อุตสาหกรรมการบริการ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร ในพื้นที่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) มีความหลากหลาย ทำให้ผู้ประกอบการ ต้องพัฒนาความสามารถที่จะตอบรับกับตลาดที่มีการแข่งขันสูง และมีกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการเฉพาะ
  • ปรับเพิ่มยอดขาย สร้างรายได้ให้เติบโต (Increasing Sales) ผู้ประกอบการร้านค้า ต้องการโอกาสที่จะหาลูกค้าออนไลน์เพิ่มมากขึ้น เสริมการรับรู้ภายใต้การแข่งขันที่สูงขึ้น จึงต้องการพัฒนาช่องทาง Omnichannel ให้เข้าถึงลูกค้าได้มากกว่าที่เคย ส่งผลกระทบต่อยอดขายและส่วนแบ่งการตลาด

🔷 โจทย์โครงการพื้นที่ภาคใต้

  • พัฒนาพื้นฐานการเงิน เพื่อ SMEs ให้บริหารจัดการรายได้ และบริหารค่าใช้จ่าย ธุรกิจเติบโตไม่ได้ ถ้าระบบบัญชีซึ่งเป็นพื้นฐานมีปัญหา
  • เพิ่มยอดขาย สร้างกำไรออนไลน์ หาลูกค้าออนไลน์ เพิ่มมากขึ้น เสริมการรับรู้ภายใต้การแข่งขันที่สูงขึ้น จึงต้องการพัฒนาช่องทาง Omnichannel ให้เข้าถึงลูกค้าได้มากกว่าที่เคย ส่งผลกระทบต่อยอดขายและส่วนแบ่งการตลาด

บริษัท ทรีนิตี้ รูทส์ จำกัด

ได้รับเลือกเป็น Tech Provider

บริษัท ทรีนิตี้ รูทส์ จำกัด ได้รับเลือกเป็น Tech Provider ในโครงการ SMEs GROWTH

​Roots ได้เข้าร่วมงาน SMEs Day กิจกรรมที่จะช่วยเติมความรู้และทักษะให้กับ SMEs เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในวันที่ 26 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรม Oakwood Hotel & Residence SriRacha 

​​ภายในงานเราได้มีโอกาสในการจับคู่ (Business Matching) เพื่อพัฒนาธุรกิจร่วมกัน อีกทั้งยังได้ช่วยให้คำแนะนำในการพัฒนาทักษะและความรู้ รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation) ให้กับผู้ประกอบการ SMEs ไทย เพื่อให้ SMEs สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน ช่วยยกระดับนวัตกรรมดิจิทัล ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทย


​สนใจนำระบบ ERP มาใช้ในองค์กร ติดต่อเราเลย คลิก​​

Administrator 28 มิถุนายน ค.ศ. 2024
แชร์โพสต์นี้
แท็ก